Día: 25 marzo 2020

Llibreries obertes, idees tancades, olor de resclosit

Aquest dilluns es va posar en marxa la campanya Llibreries Obertes amb el web i la botiga on-line llibreriesobertes.cat. És la materialització d’una idea molt bona que feia dies que voltava per les xarxes socials: que els lectors comprin els llibres ara i els recullin quan les llibreries tornin a obrir. Això hauria de permetre, encara que fos amb xifres modestes, que els llibreters ingressin un xic de diners amb els quals fer front a un futur que pinta tan fosc com tancat. La cooperativa Som* i l’agència Mortensen, que han fet possible aquesta iniciativa, han tingut un gran èxit...

/ 25 marzo, 2020